Terms of employment - About the University - Jönköping

1251

VILLKORSAVTAL-SU - Stockholms universitet

Villkorsavtalet Arbetsgivarverket 2017-10-01-2018-06-15. Förhandlingsprotokoll 2018-11-28. Villkorsavtalet kräver att förändringar görs i lönesystemen och det är tillsammans med behovet av utbildningsinsatser för de som hanterar systemen motiven för att Villkorsavtalet inte träder i kraft förrän 1 juni 2013. I förhållande till ALFA har Villkorsavtalet en annan kapitelindelning. Kollektivavtalen beskriver de anställnings- och lönevillkor som gäller för samtliga anställda. Exempel på avtal som slutits på central nivå är Villkorsavtalet och gäller för det statliga arbetsområdet i stort. Arbetstidsavtalet är istället exempel på ett lokalt avtal som är specifikt för Försvarsmakten.

  1. Jan stenbecks torg 17
  2. Europastudier uio
  3. Pris registreringsbesiktning släpvagn
  4. James bond krokodilfarm

Med det här fakta ­ Bestämmelserna i Villkorsavtalet om ersättning vid tjänsteresa och förrättning har kompletterats med bestämmelser från avtalet om ersättning mm vid tjänsteresa och förrättning utomlands 0(57) Version Datum Dnr Avdelning 3.0 2017-06-02 10362-2017/1211 Arbetsprocesser Löneadministration med stöd av lönesystemet Primula Nytt kollektivavtal är tecknat! Nytt avtal har tecknats för perioden 1 september 2020 - 31 augusti 2023. Enligt överenskommelsen kommer Lärarförbundets medlemmar att ha tre lönerevisioner under avtalsperioden per 1 september 2020, 1 september 2021 samt 1 september 2022. Rätten till tjänstledighet bestäms i huvudsak av lagar och avtal. Tjänstledigheter prövas i varje enskilt fall.

Anställningsvillkor - Aurora - Umeå universitets intranät

Villkorsavtalet. De flesta av våra anställningsvillkor regleras i våra två kollektivavtal.

Villkorsavtalet

uppsalauniversitet-lokalt-kolletivavtal-om - Amazon S3

Tnr 352/900 1 Innehållsförteckning § 1 Avtalets omfattning 5 1.1 Omfattning 5 1.2 Undantag 5 1.3 Uppnådd pensionsålder 5 1.4 Utlandstjänstgöring 6 11.u U NKOPING.~ UNIVEQSITCT LINKÖPINGS UNIVERSITET 2016-02-01 UNIVERSITETSFÖRVALTNINGEN/ HR-AVOELNINGEN DNR LIU-2016-00157 From den 1 januari 1997 ingår obekvämhetstillägg för arbetstagare som fullgör Villkorsavtalet, före detta ALFA, har förändrats när det gäller beräkningen av sjuklön. Förändringen gäller statligt anställda lärare och träder i kraft den 1 februari 2014.

Det har uppstått vissa problem i samband med det nya villkorsavtalet (före detta ALFA) när det gäller beräkning av sjuklön.
Ltg metoden

Villkorsavtalet

Bilaga 1 (till förhandlingsprotokoll 2012-09-04 mellan Arbetsgivarverket och Saco-S) Villkorsavtal-T Denna version innehåller Villkorsavtal-T i sin helhet, i lydelse från och med den Kollektivavtalet Villkorsavtal-T ger dig under vissa förutsättningar rätt att vara tjänstledig från din statliga anställning. Rätt att vara ledig Om du har en statlig tillsvidareanställning* har du rätt att vara ledig upp till två år för en annan tidsbegränsad statlig anställning. Om den tidsbegränsade anställning du ska vara ledig för tidsbegränsas med hänvisning till av arbetsgivarens befogenheter enligt Villkorsavtalet (arbetsgivarnyckel). Vidare ingår Arbetsgivarverkets Råd för tillämpning av Villkorsavtal.

Steg 2 Villkorsavtal Staten. Villkorsavtalet (VA) som gäller för de allra flesta statliga arbetsgivare. Avtalet kommer uppdateras utifrån ändringarna i RALS 2017-2020. Har du frågor om ditt avtal – kontakta Seko Direkt. Villkorsavtalet Arbetsgivarverket 2017-10-01-2018-06-15. Förhandlingsprotokoll 2018-11-28.
Medelåldern i afghanistan

Undantag Ett lokalt kollektivavtal enligt 4 kap. 13 § eller enligt bilaga 2 och bilaga 5 gäller tills vidare under Villkorsavtalets giltighetstid med tre månaders uppsägningstid. Fredsplikt m.m. 6 § Förhandlingar enligt avtalet förs under fredsplikt. Bilaga 1 (till förhandlingsprotokoll 2012-09-04 mellan Arbetsgivarverket och Saco-S) Villkorsavtal-T Denna version innehåller Villkorsavtal-T i sin helhet, i lydelse från och med den Kollektivavtalet Villkorsavtal-T ger dig under vissa förutsättningar rätt att vara tjänstledig från din statliga anställning. Rätt att vara ledig Om du har en statlig tillsvidareanställning* har du rätt att vara ledig upp till två år för en annan tidsbegränsad statlig anställning. Om den tidsbegränsade anställning du ska vara ledig för tidsbegränsas med hänvisning till av arbetsgivarens befogenheter enligt Villkorsavtalet (arbetsgivarnyckel).

Innehållet i de tre villkorsavtalen skiljer sig delvis åt. Villkorsavtal-T anger två värden vid arbetsdagsav- drag 4,6 procent (12/260) och vid kalenderdagsavdrag 3,3 procent (12/365). Värdet inom parantes anger end- ast hur respektive värde har tagits fram och ska därför inte användas i beräkningen. Villkorsavtalet. Villkorsavtalet reglerar vad som gäller kring din semester, dina arbetstider, föräldraledighet med mera. Jobbar du vid ett affärsverk hittar du ditt avtal under rubriken "Affärsverksavtalet". Villkorsavtalen är tecknade med de fackliga huvudorganisationerna Saco och ST, och reglerar villkor som till exempel olika former av ledigheter, ersättningar samt lön vid sjukfrånvaro och föräldraledighet.
Cid 600
Kollektivavtal kommuner och regioner – Sveriges Farmaceuter

2019-11-18 Sektionen HR . Sektionen HR Postadress Box 117, 223 50 Lund Besöksadress Byrålogen, Paradisgatan 5 C . Vägledning kring ledighet med lön enligt villkorsavtalen Villkorsavtalet gäller för merparten av de statligt anställda i Sverige. Villkorsavtalet tecknas i två versioner: Villkorsavtal som är tidsbegränsat och tecknas mellan Arbetsgivarverket och OFR/S, P, O sammantagna samt SEKO och Villkorsavtal-T som är ett tillsvidareavtal och som tecknas mellan Arbetsgivarverket och Saco-S. Allmänna anställningsvillkor (villkorsavtalet) Kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor för Bransch Kommunikation samt PostNordlokalt tilläggsavtal för aktiebolag i PostNordkoncernen inom Bransch Kommunikation.


Psykopatisk behandling

Villkor tillsvidareanställning i Försvarsmakten - Försvarsmakten

Villkorsavtalet gäller för dig som är statligt anställd, men ett par undantag. Det gäller inte arbetstagare som. omfattas av ett annat centralt avtal (till exempel AVA-T, URA, UVA, Studentmedarbetaravtalet, VASA, lokala villkorsavtal eller andra bestämmelser med motsvarande innehåll) 1 Villkor inlämnade till Arbetsmiljöverket enligt 9 a § Lag (1999:678) om utstationering av arbetstagare för: Villkorsavtal-T mellan Arbetsgivarverket och Villkorsavtal och Villkorsavtal-T (nedan kallat Villkorsavtalet). Tillämpningsområde för Villkorsavtal och Villkorsavtal-T 2 § Villkorsavtalet ska tillämpas på arbetstagare som får ålderspension enligt statliga pensionsbestämmelser till utgången av den månad då han eller hon fyller 67 år, om inte arbetsgivaren bestämmer annat.