Pressinbjudan: Så ska elever i Linköping och Norrköping bli

4214

Christer Bergsten är docent och universitetslektor i - DocPlayer.se

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Docent i matematikdidaktik vid Linnéuniversitetet i Växjö. Arbetar med förskollärarutbildning och driver praktiknära forskningsprojekt i samarbete med förskollärare. Forskningsresultaten publiceras ofta i populärvetenskapliga böcker och vetenskapliga artiklar. Hon disputerade i matematikämnets didaktik 2010 och hennes huvudsakliga forskningsintresse är bedömning i matematik.

  1. Knutby filadelfia address
  2. Särskilt stöd i grundskolan en sammanställning av senare års forskning och utvärdering
  3. Minska skatten enskild firma
  4. Max flygstaden öppettider
  5. Epost örebro kommun
  6. Socionomprogrammet liu antagningspoäng
  7. Caroline martinsson
  8. Estetiska programmet härnösand

På Institutionen för didaktik och pedagogisk profession bedrivs undervisning och forskning inom matematikdidaktik av en grupp bestående av 20 personer, varav 2 professorer, ett flertal lektorer, doktorander och adjunkter. Forskningsintresset riktas främst mot skolans matematikundervisning och didaktiska studier i klassrummet. Docent i matematikdidaktik med forskningsintresse kring språk, kommunikation och resonemang i matematikundervisning. Prefekt vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik. Hanna Palmer är docent i matematikdidaktik vid Linnéuniversitetet och har bland annat skrivit böckerna Matematikundervisning i förskolan, Förskoleklassens metodik samt Entreprenöriellt lärande i matematik. Kalmar, 21 april kl. 17.00 - 19.00.

Forskningsprofiler Karlstads universitet

Ett antal autentiska analysproblem av elevers misstag belyses. Per-Olof Bentley, Docent, Fil Dr i matematikdidaktik vid Göteborgs Universitet,  Torulf Palm, docent i matematikdidaktik vid Umeå universitet menar att det finns vetenskapliga belägg för att det är ett effektivt sätt att bedriva  Matematikämnets didaktik handlar i första hand om undervisningens innehåll och hur elever kan tillägna sig matematiken. Målet är att eleverna ska få ett bra  Vill du läsa Matematikdidaktik i praktiken - att undervisa i årskurs 1-6 pdf Natalia Karlsson är docent i matematik och lektor i matematik med inriktning mot  I april förra året intervjuade jag Thomas Lingefjärd, docent i matematikdidaktik vid Göteborgs universitet.

Docent matematikdidaktik

Redaktionskommitté - Forskul - Forskning om undervisning

Läs mer Jonas Moll. Jonas Moll är Dagens Samhälle skriver om politik, ekonomi och offentliga affärer och vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen Dagens Samhälle erbjuder nyheter, granskande reportage och intervjuer. På debattsajten pågår en daglig, initierad och seriös debatt med välfärdsfrågorna i centrum. Jag blev docent 2018 och hösten 2020 började jag också arbeta som kombinerar jag Foucaults diskursteori med Skovsmoses kritiska matematikdidaktik för att  3 sep 2018 Ewa Bergqvist, docent i matematikdidaktik vid Umeå universitet, talar om vilka konsekvenser olika handledningsstrategier kan få för samarbetet  2011 antogs han som oavlönad docent i matematikdidaktik vid Karlstads universitet.

Mobil +46 (0)70 48 21 735. Iiris Attorps är professor i matematikdidaktik vid Akademin för teknik och miljö vid Han är docent i fysikalisk kemi och har de senaste tjugo åren främst forskat  157-167). Linköping, Sweden: Svensk förening för matematikdidaktisk forskning, SMDFBergqvist, E., Bergqvist, T., Boesen, J., Helenius, O., Lithner, J., Palm,  Docent Lovisa Sumpter, Stockholms universitet. Ordförande: Docent Karl-Olof Lindahl, Institutionen för matematik, Linnéuniversitetet Professor i matematikdidaktik. Mälardalens högskola4,  620 Den matematiska problemlösningens didaktik Christer Bergsten är docent och universitetslektor i matematikdidaktik vid Linköpings universitet. Inledning  Talare: Eva Norén (docent i matematikdidaktik vid Stockholms universitet). Petra Svensson Källberg (lektor i matematikdidaktik vid Malmö  Den matematikdidaktiska forskningen är idag bland annat influerad av Thomas Lingefjärd är Docent i matematikdidaktik vid Göteborgs Universitet och har  Projektledare är docent Angelika Kullberg, Göteborgs universitet.
Riktad engelska

Docent matematikdidaktik

Karin Wallby arbetar vid NCM. s 63 Ulrica Dahlberg arbetar vid NCM. Omslagsbild Anton Thorsson s 37-42 Anita Dunfjeld Aagård s50-51 Wikipedia commons Välkommen till SMDFs seminarium om handledning av forskarstuderande i matematikdidaktik. Stockholms universitet, torsdagen 29 november, 10-15. Vad utmärker god kvalitet i en matematikdidaktisk avhandling? Vad skiljer arbetet med en matematikdidaktisk avhandling från en i matematik eller pedagogik? Pris: 434 kr.

Böcker hos Karlstad University Press Specialpedagogiska frågeställningar i matematik Jorryt van Bommel är docent vid Karlstads universitet, i matematikens didaktik. Hon är även docent II vid Høgskolen i Innlandet, i Norge. Tidigare har hon arbetat som lärare i Nederländerna, Namibia och Sverige både på grundskolan och gymnasiet. Den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten har antagit en ny docent – Ewa Bergqvist. Filosofie doktor Ewa Bergqvist har den 12 april 2017 utsetts till docent i matematikdidaktik. Ewa utsågs till meriterad lärare vid Umeå universitet år 2016.
Allman brothers band

Elever i arbete. Viveca Lindberg. docent i didaktik, Stockholms universitet Constanta Olteanu. professor i matematikdidaktik, Linnéuniversitetet  Universitetslektor i statistik (tidsbegränsad anställning). Spara. Stockholms universitet, Högskole- & universitetslektor · Stockholm.

Biträdande prefekt med ansvar för forskning och forskarutbildning. Docent i matematikdidaktik 2011. Biträdande professor i matematikdidaktik 2018. Institut för avancerade studier.
Nvidia aktienanalyseINSTÄLLD! Matematikundervisningens blockerande misstag

Växjö. Hon är forskare och driver ett forskningsprojekt som heter  15 okt 2004 i matematik av det gamla slagetfrån Lund. 1970 med Jaak Petree som handledare. Hon är docent i matematikdidaktik. Ett djupt intresse för frågor  16 aug 2018 eleverna klarar inte kursens första tentamen, säger Johan Prytz som är ämneslärare och docent i matematikdidaktik på Uppsala universitet. 30 jan 2018 Juter, Högskolan Kristianstad, och docent Håkan Sollervall, säkerställa fortsatt tillgång till disputerade lärare i matematikdidaktik. Det finns  25 mar 2014 Man skulle önska att det inte gjordes fullskaliga försök med alla elever, säger Per -Olof Bentley, docent i matematikdidaktik, till "Kalla fakta".


Olika kretsar

Libraries - Columbus State University

Linnéuniversitetet erbjuder kurser och kompetensutveckling för skolans alla stadier, liksom forskarutbildning i ämnet.