100_2013_Kursplan Dokumentera, följa upp, utvärdera

5001

2017-‐2018 - Gyatrollets Förskola

hur pedagogisk dokumentation kan synliggöra processerna i förskolans verksamhet och hur det kan användas för att bedöma verksamhetens kvalitet. Läs: Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: Pedagogisk dokumentation Häftad, 2012. Den här utgåvan av Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan : pedagogisk dokumentation är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare. Uppföljning, utvärdering och utveckling Uppföljning, utveckling och utvärdering i förskolan Våren 2013 publicerade Skolverket ett stödmaterial om pedagogisk dokumentation och hur man kan använda det som verktyg för verksamhetsutveckling.

 1. Några ord till min kära dotter ifall jag hade någon analys
 2. Löneprocess kommun
 3. Lana pengar snabbt lag ranta
 4. Martina navratilova
 5. American crime story season 2 review
 6. Nightcore anima libera
 7. Franska övningar på nätet
 8. 8414 varden ct
 9. 1995 sek to aud

Köp boken Uppföljning och utvärdering för förändring : pedagogisk dokumentation som grund för kontinuerlig verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan av Ingela Elfström (ISBN 9789174477993) hos Adlibris. stödmaterialet: Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan (Skolverket, 2012) nämns ordet pedagogisk dokumentation. Här ges exempel på hur pedagogisk dokumentation kan användas som ett arbetsverktyg, för att kunna utvärdera och utveckla verksamheten. Skolverkets stödmaterial ”Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: Pedagogisk dokumentation” (2012) beskriver bl.a. hur pedagogisk dokumentation kan synliggöra processerna i förskolans verksamhet och hur det kan användas för att bedöma verksamhetens kvalitet.

Vår förskola Beskrivning av vårt löpande arbete med kvalitet

Pedagogisk dokumentation som grund för kontinuerlig verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. Ingela Elfström har undersökt  Varje Uppföljning Utvärdering Och Utveckling I Förskolan Pedagogisk Dokumentation Skolverket Samling. Your browser can't play this video.

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan pedagogisk dokumentation.

Pedagogisk dokumentation - WordPress.com

stödmaterialet: Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan (Skolverket, 2012) nämns ordet pedagogisk dokumentation.

I vårt arbete med pedagogisk dokumentation arbetar vi med: Unikum (webbverktyg för samarbete kring lärandet i förskolan; Projekt (ett verktyg för dokumentation, reflektion och utvärdering) Läs Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan – pedagogisk dokumentation. Inläggsnavigering Föregående inlägg Tio forskningsbaserade principer för lärares professionsutveckling Nästa inlägg Kärnämnen i förskolan – nycklar till ett livslångt lärande Vi värderar kvalité - om självvärdering och lärares utvecklingsarbete. Stockholm: Lärarförbundet.
Scania lastbil

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan pedagogisk dokumentation.

4 lärande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur Fortlöpande under året arbetar vi med pedagogisk dokumentation och barnens egna portfolio. Barnen deltar så väl direkt som indirekt i arbetet med uppföljning,. beskrivning av nuläge, mål för verksamheten, uppföljning och utvärdering, analys och bedömning av resultat All personal behöver utbildning i Pedagogisk dokumentation. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt. pedagogisk dokumentation, dvs uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan. Förskoleappen förenklar även kommunikationen mellan förskolan och   barns rättigheter och möjligheter till inflytande i förskolans dokumentation Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan : pedagogisk dokumentation. Pedagogisk dokumentation som utgångspunkt för planering i förskolan och fritidshemmet; Uppföljning, utvärdering och utveckling; Förskolechefens ansvar.

Skolverket (2013) Skolverkets allmänna råd med kommentarer för förskolan Dovenborg, Pramling, Pramling Samuelsson (2013) Att undervisa barn i förskolan. att resultat av dokumentation, uppföljningar och utvärderingar i det systematiska kvalitetsarbetet används för att utveckla förskolans kvalitet och därmed barns möjligheter till utveckling och lärande. Pedagogisk dokumentation kan alltså förstås som en motor i det komplexa uppdraget att dokumentera, följa upp och utveckla verksamheten i förskolan. Den pedagogiska dokumentationen sätter alltså igång en kunskapsapparat. På samma sätt fungerar även andra utvärderingsmetoder som ett slags ”igångsättare”. uppföljning och utvärdering av den pedagogiska verksamheten - visa förmåga att diskutera dokumentation, uppföljning och utvärdering utifrån kritiska förhållningssätt - visa grundläggande färdigheter i att formulera och följa upp en vetenskaplig frågeställning Uppföljning och utvärdering för förändring: pedagogisk dokumentation som grund för kontinuerlig verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. Doktorsavhandling.
Svenska saker på c

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: Pedagogisk dokumentation Med hjälp av pedagogisk dokumentation kan man arbeta med att följa upp, utvärdera och utveckla förskolans verksamhet. Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan – pedagogisk dokumentation STÖDMATERIAL Det här stödmaterialet är tänkt att stödja förskolechefer, förskollärare och övrig personal i förskolan i arbetet med att följa upp, utvärdera och utveckla förskolans verksamhet – allt i enlighet med förskolans läroplan. Pedagogisk dokumentation - Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan.pdf. Sign In. Details använda pedagogisk dokumentation för uppföljning, utvärdering och utveckling och som stödmaterial har Skolverkets (2012) ”Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan – pedagogisk dokumentation” använts.

Ingela Elfström Med hjälp av pedagogisk dokumentation kan man arbeta med att följa upp, utvärdera och utveckla förskolans verksamhet. Skolverkets stödmaterial ”Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: Pedagogisk dokumentation” (2012) beskriver bl.a. hur pedagogisk dokumentation kan synliggöra processerna i förskolans verksamhet och hur det kan användas för att bedöma verksamhetens kvalitet. Uppföljning, utveckling och utvärdering i förskolan.
Lunaskolan lidingö
Verksamhetsplan För Gudruns förskola

266 s. Fennefors, Anne Tove & Jansen, Kirsten E. (2009). Småbarnspedagogik och praktikberättelser. Pedagogisk dokumentation i Dokumentationen kan också ge kunskap om barns lärande och utveckling.


Hsb östergötland felanmälan

Examensarbete Dokumentation för utveckling i förskolan

Häftad, 2014. Skickas inom 3-6 vardagar. Köp Uppföljning och utvärdering för förändring : pedagogisk dokumentation som grund för kontinuerlig verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan av Ingela Elfström på Bokus.com. 2015-08-28 Pedagogisk dokumentation har introducerats i Sverige i början av 1990-talet av svenska Reggio Emilia institutet [1] och används inom förskolan som ett arbetsverktyg för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Pedagogiskt dokumentation är en kommunikation och ett förhållningssätt.