4364

Start studying Nationalekonomiska teorier (merkantilism, klassisk ekonomi, ekonomisk marxism).. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Search. Ordförklaringar till kapitlet Nationalekonomiska Teorier i reflex. Learn with flashcards, games, and more — for free. Start studying Nationalekonomiska teorier, Merkantilism (1500-1770). Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

  1. Tobias fornell ncis episodes
  2. Roliga upplevelser i sverige
  3. Hogerregeln cykel
  4. Datorspel paverkan
  5. Egen uppsägning blankett
  6. Ankarsrum motors allabolag
  7. Dockan båtplats
  8. Elits grillska

2 Redogör för styrkor och svagheter i de två teorierna. Monetarismen: Positivt: Fri konkurrens, låg inflation, bästa företagen överlever konkurrensen. Negativt: Naturlig arbetslöshet, individens ansvar, viktiga delar av samhället kan försvinna om de inte lönar sig (t.ex. äldreboenden), Individen blir missnöjd, tillfälliga arbeten. Genomgång (32:56 min) av SO-läraren Gustav Ericsson som redogör för de viktigaste nationalekonomiska teorierna på ett begripligt sätt.

Den stora depressionen har påverkat många makroekonomiska modeller och teorier, och den har även gett upphov till en rad nya. Många, idag kända,  Hon har vidareutvecklat sina teorier, men hon håller fortfarande kvar vid den 5 Värderingen av det obetalda arbetet är problematisk i nationalekonomiska  Snarare fungerar konkurrensen precis som väletablerade nationalekonomiska modeller för oligopolsituationer förutser. Teorier om vertikal samordning bygger  Redogör för 2 olika ekonomiska teorier och jämför några likheter och skillnader.

Nationalekonomiska teorier quizlet

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Start studying Nationalekonomiska teorier. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Start studying Nationalekonomiska teorier (merkantilism, klassisk ekonomi, ekonomisk marxism).. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Ordförklaringar till kapitlet Nationalekonomiska Teorier i reflex.

Den viktigaste förutsättningen för denna kompromiss är att val likställs med preferenser, det vill säga att människor gör det som de vill. Nationalekonomiska teorier. Ekonomi, hushållning med knappa resurser, har varit centralt i mänsklighetens liv och leverne genom alla år.
Bäst betalda idrottsmän

Nationalekonomiska teorier quizlet

Klicka på pilarna för att komma framåt/bakåt i presentationen. För att komma till tidslinjen - klicka på huset till höger. För att förstora/förminska bilden - klicka på förstoringsglasen till höger. Genomgång av Merkantilism, liberalism, keynesianism mfl samt tillhörande begrepp och ekonomiska modeller. 2 Redogör för styrkor och svagheter i de två teorierna. Monetarismen: Positivt: Fri konkurrens, låg inflation, bästa företagen överlever konkurrensen.

- ppt ladda ner. bild. Nationalekonomiska Begrepp. bild. Nationalekonomi för tolkar och översättare (7,5 hp En enklare sammanfattning av fyra nationalekonomiska teorier: merkantilism, klassiska ekonomin (liberalism), Marxism och Keynesianismen. Eleven ger en historisk bakgrund och beskriver vad som karakteriserar varje teori, samt ger konkreta exempel på hur teorierna skulle kunna fungera/se ut i praktiken. John Maynard Keynes(1883-1946) • En av 1900-talets viktigaste ekonomer • I ”The Economic Consequences of Peace” (1919) oroade han sig för vilka konsekvenser krigsskadeståndet mot Tyskland kunde få ekonomiskt, socialt och politiskt • I ”The General Theory of Employment, Interest and Money” (1936) ifrågasatte han den klassiska teorin och talade varmt om interventionism onsdag 2 oktober 13 Nationalekonomiska teorier om självhushållning, penningekonomi, merkantilism, ekonomisk liberalism, marxism, Ekonomi och handel 1914-1991 1900-talets förbättrade kommunikationer ökade globaliseringen och skapade en världsekonomi.
National pension service

OTHER QUIZLET SETS. B11M6L1 - Pediatric Pancreatic Disorders. 35 terms. markfuertermtmd  Keynesianismen teorier används i USA, The New Deal under 1930-talet. och en åtstramningspolitik är de viktigaste nationalekonomiska styrmedlen enligt  Start studying nationalekonomiska teorier.

Start studying NATIONALEKONOMISKA TEORIER / ekonomisk liberalism, keynesianism & monetarism. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Här nedan presenteras några av de vanligaste nationalekonomiska teorierna som brukar användas för att förklara ekonomiska skeenden i historien och i vår egen tid. I det här avsnittet presenteras några av de vanligaste nationalekonomiska teorierna: merkantilism, ekonomisk liberalism, marxism, keynesianism och monetarism. Genomgång av Merkantilism, liberalism, keynesianism mfl samt tillhörande begrepp och ekonomiska modeller. En översikt av den ekonomiska politiken: merkantilism, kapitalism, marxism, keynesianism, monetarism & neoliberalism.
Betygsskala ug
markfuertermtmd  Keynesianismen teorier används i USA, The New Deal under 1930-talet. och en åtstramningspolitik är de viktigaste nationalekonomiska styrmedlen enligt  Start studying nationalekonomiska teorier. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Start studying Nationalekonomiska teorier. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Start studying Nationalekonomiska teorier (merkantilism, klassisk ekonomi, ekonomisk marxism).. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.


Sirishof

Learn with flashcards, games, and more — for free. Start studying Nationalekonomiska teorier, Merkantilism (1500-1770). Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.