Arbetstid - Alfresco - Västra Götalandsregionen

143

Förslag till beslut om nytt flextidsavtal - PDF Free Download

Avtalet tecknades  Avtal tecknat 2016 mellan TULL-KUST och arbetsgivaren i Kustbevakningen för medlemmar som har dykning som tilläggsuppgift. Flextidsavtal. » Avtal för  Ett flextidsavtal gör det möjligt att organisera arbetstagarens ordinarie arbetstid så att arbetstagaren inom vissa gränser har rätt att självständigt besluta om  Flextid och flexledigheter finns inte reglerade i kommundirektörens anställningsavtal, det slår Niklas Asplund fast. Han säger också att det avtal  Avtalet sluts med stöd av ALFA 1 kapitlet 3 –7 paragraferna. Avtalet innehåller ändringar eller av lunchrast. För att ta ut längre lunchrast kan flextid användas. Ett tidsbestämt flextidsavtal för längre än ett år kan när det gått fyra månader från det att avtalet ingicks sägas upp på samma sätt som ett avtal  avtalstiden utlöpande kollektivavtal, skall detta avtal för sådan Flextid utgör ej grund för OB- eller övertidsersättning eller för traktaments-.

  1. Lasa engelska pa distans
  2. Systematiskt brandskyddsarbete bostadsrättsförening
  3. Sweden salary tax calculator
  4. Sas kundservice stockholm
  5. Almi örebro kontakt
  6. Pengar utan uc

Ett avtal om utökad flextid ska upprättas skriftligt. Ett avtalsvillkor om utökad flextid får sägas upp så att det upphör att gälla i slutet av den utjämningsperiod som  Det här är en sammanfattning av de arbetstidsavtal som Polisförbundet har tecknat med Polismyndigheten och med Säkerhetspolisen. Ibland är villkoren identiska  Om det behövs kan du av din chef bli beordrad att tjänstgöra på flextid. Du får inte förlägga din arbetstid Villkorsavtal - centralt avtal · Villkorsavtal - lokalt avtal  28 sep 2020 kan förekomma i vissa avtal.

Kollektivavtal - Handelsanställdas förbund

Ordinarie arbetstid. Den ordinarie arbetstiden är åtta timmar per dag  Inom Seko finns ett drygt 20-tal olika avtalsområden. Snabbval. Spårtrafik · Telekom · Väg och ban · Kollektivavtal och lön.

Flextid avtal

Kollektivavtal - Sveriges Ingenjörer

Hos oss har du möjlighet att kombinera jobb med fritid med hjälp av flextidsavtalet. Flextid är mellan klockan 06:30-20:00.

Arbetstidslag (1982:673) Avtalet anger bland annat hur många timmar man kan jobba in och spara i sin flextidsbank, liksom hur många timmar man får ”vara skyldig”. Enkelt uttryckt, är det ett arbetstidskonto med plus- eller minustid. Man kan välja att jobba lite längre en dag för att sedan ta ut den tiden i ledighet, en annan dag. flextidsavtalet med utgångspunkt från gamla avtalet men med synpunkter som framkommer i denna skrivelse. Att i avtalet även ha en mall för huvudöverenskommelserna på förvaltningarna ska se ut. Mallen tas fram med utgångspunkt från de skrivningar som finns i detta förslag.
Torsten söderbergs stiftelse

Flextid avtal

Flextidsavtal. Normaltid: Ordinarie arbetstid enligt fastställt schema. Fast tid: Tid enligt schema som ej är flextid. Flextid: +/- 2 timme före eller efter arbetstidens  Flextidsavtalet är ett kollektivavtal vid Lunds universitet som reglerar arbetstid för teknisk och administrativ personal. Flextidsavtalet ger anställda  Antagen av direktionen: 2018-05-28 §29. Ansvarig tjänsteman: Lars-Erik Andersson.

Vid varje kalendermånads slut gör din chef en avstämning. Med flexibel arbetstid, flextid, avses ett system för hur den ordinarie arbetstiden kan fullgöras. I viss omfattning och enligt allmänna regler och förutsättningar kan arbetstagaren därigenom själv bestämma tidpunkten för f örläggningen av den ordinarie arbetstiden. Alternativet till flextid är fasta arbetstider, vilket är ovanligt. Flextid. Arbetsgivaren kan bestämma om flextid ska tillämpas i verksamheten.
Trivector logiq jobb

Kollektivavtalet är ett avtal mellan IF Metall och arbetsgivaren. Där samlas det som gäller för löner, arbetstider och andra villkor. Det är din garanti för schysta villkor på jobbet. Genom kollektivavtalet får du rätt lön, övertidsersättning, semester och mycket annat.

Foto: Linn Malmén.
Karta sahlgrenska parkeringInformation om flexibel arbetstid - Medarbetarwebben

Anmärkning Fredsplikt råder under avtalsperioden. Mom. 3 Lokala överenskommelser Lokal överenskommelse, som innebär avvikelse från bestämmelserna i detta avtal, får träffas där sådan möjlighet särskilt anges. Lokal överenskommelse träffas mellan företaget och klubben. Avtal om användning av konkurrensklausuler i anställningsavtal SN-PTK Avtal om skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister SN-PTK Beredskapsavtal SAF-LO/PTK (ansluten till arbetsrättsliga beredskapslagstiftningen) Avtal om lokal lönebildning i IT-företagen, avtalsområde IT, 2013 – IF Metall driver just nu tre tvister mot medicinföretaget Cytiva i Umeå, bland annat för föreningsrättskränkning. Nu djupnar konflikten, efter att bolaget ensidigt sagt upp avtalet om flextid utan att förhandla med klubben.


Pwc goteborg jobb

Medlemmar i Uppsala utan avtal om flextid Vårdfokus

LOKALT AVTAL FLEXTID Grundavtal Detta avtal är tecknat mellan Swedform Metall AB och Verkstadsklubben. Grundavtalet gäller efter att ett pers. kan förekomma i vissa avtal. Ett överskridet minussaldo ger i de flesta fall ett avdrag på lönen).